Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamalaami malaami
0829 f614
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
1700 f606 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viakikkeer kikkeer

June 10 2015

0280 8032
Reposted fromrol rol viaddaniell ddaniell
8095 10ae 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadzony dzony

June 06 2015

Reposted fromweightless weightless viakurwajegomac kurwajegomac
– Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
– Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakurwajegomac kurwajegomac
1722 aa06 500
0207 bcba
Famous writers and their typewriters.

June 01 2015

3144 eb6f 500
Reposted fromunr-eal unr-eal
1852 4ade
Reposted fromfelicka felicka viaune-raconteuse une-raconteuse
Reposted fromtotal1ty total1ty vialightyears lightyears

May 26 2015

Wiesz – rzekła Ruth – ludzie nie płaczą, kiedy im smutno. Każdy myśli, że tak jest, ale to nieprawda. Płaczą, gdy są sfrustrowani albo przytłoczeni.
— Holly Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialightyears lightyears
8105 63f5 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe
6554 56de 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viatosiaa tosiaa

May 25 2015

7890 6b66
Reposted fromaniczorka aniczorka viapanizwasem panizwasem
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini, 'I góry odpowiedziały echem'
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakurwajegomac kurwajegomac
5034 f311 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl